GCCLP Statement on COP26

GCCLP Statement on COP26

COP26 showed us what we are up against but also who we're fighting alongside.

COP 26 Global Black Climate Leaders Social

COP 26 Global Black Climate Leaders Social

Join us November 7th in Glasgow, Scotland and in Washington, DC

Hurricane Ida Response

Hurricane Ida Response

GCCLP is moving with and supporting the frontlines impacted by Hurricane Ida

Gulf South for a Green New Deal

Gulf South for a Green New Deal

GCCLP is proud to anchor GS4GND, A regional formation advancing long-existing work in our region towards climate, racial, and economic justice.

Sacred Waters Pilgrimage

Sacred Waters Pilgrimage

GCCLP is honored to have advanced the Sacred Waters Pilgrimage 2020 as part of our programming which asserts healing & reconciliation as the first steps towards climate justice.

#SouthernSpring2020: Juneteenth

#SouthernSpring2020: Juneteenth

This Juneteenth, together we showed that communities in the Gulf South are Rising to this moment around Racial Justice as part of Climate Action.

#GulfSouthRising at COP25

#GulfSouthRising at COP25

GCCLP brought a delegation of frontline leaders from the five Gulf South states to the international climate talks (COP25) in Madrid. December 2019.

RE-Imagine South

RE-Imagine South

In July 2019, GCCLP convened community leaders from Louisiana, Mississippi, and Kentucky to develop an aligned communications strategy ahead of the Fall 2019 gubernatorial elections and beyond.

Katrina 14

Katrina 14

In 2019 GCCLP's annual community Katrina Commemoration was held in Plaquemines Parish, LA to uplift and honor frontline local leadership advancing work on the ground for the last fourteen years.

Bayou Rising 2018

Bayou Rising 2018

GCCLP is proud to have hosted #BayouRising 2018 with our partners the United Houma Nation. The seas are rising... and so are WE.

Harvard Kennedy School 2019

Harvard Kennedy School 2019

Our Executive Director Colette Pichon Battle shared the fight of the Gulf South with the Harvard Kennedy School! She led a conversation on climate justice as social justice and building equitable climate movements across the US.

NETROOTS New Orleans 2018

NETROOTS New Orleans 2018

We are so proud our Executive Director Colette Pichon Battle was selected as a keynote speaker for Netroots Nation 2018.

#GulfSouthRising

#GulfSouthRising

GCCLP anchored a 2015 regional movement initiative which highlighted the impact of the global climate crisis on the Gulf South region.

Trung tâm Luật & Chính sách Bờ Vịnh (GCCLP) là một công ty luật và trung tâm tư pháp phi lợi nhuận, công ích với sứ mệnh thúc đẩy sự thay đổi cơ cấu theo hướng công bằng khí hậu và công bằng sinh thái trong các cộng đồng da màu trên tuyến đầu của biến đổi khí hậu. GCCLP hình dung các hệ thống xã hội, kinh tế và chính trị trên khắp vùng Vịnh Nam nhằm thúc đẩy công bằng và công bằng cho tất cả mọi người.

Công việc của GCCLP trải dài khắp các bang vùng Vịnh Nam như Louisiana, Mississippi, Alabama, Florida và Texas. Chúng tôi tin rằng cơ sở của các giải pháp chân chính, có hệ thống và mang tính chuyển đổi nhằm giải quyết các nguyên nhân thực sự của sự bất bình đẳng ở vùng Vịnh Nam phải bắt nguồn từ công lý phục hồi và nhân quyền. Các chương trình, dịch vụ và đào tạo của chúng tôi bắt đầu từ giao điểm của Công bằng khí hậu, Quyền di cư, Chủ quyền đất đai và Cơ hội kinh tế cho các cộng đồng ở tuyến đầu của biến đổi khí hậu.

Thông qua các dịch vụ pháp lý dựa trên quyền con người, đào tạo cộng đồng, phát triển lãnh đạo địa phương và vận động chính sách cấp cơ sở, GCCLP hoạt động để tạo ra sự cân bằng cơ cấu trong liên minh với các cộng đồng bị thiệt thòi ở Vịnh Nam. Các công việc có chương trình và các chiến dịch cộng đồng của GCCLP xuất hiện từ các cộng đồng ven biển trên tuyến đầu của biến đổi khí hậu.

GCCLP đóng góp quan điểm phía nam về các vấn đề có tác động quốc gia và ảnh hưởng toàn cầu.