Phục hồi thiên tai khí hậu một cách công bằng

HarvardKennedySchool3.jpg
 
 

Đơn vị tổ chức khu vực: Vùng Vịnh Nam cho Giao dịch mới Xanh

Vị trí Tọa lạc: Gulf South (Texas, Louisiana, Mississippi, Alabama, Florida, Puerto Rico), có chút ưu tiên cho TX và FL

Về GCCLP

Trung tâm Luật & Chính sách Bờ Vịnh (GCCLP) là một công ty luật và trung tâm tư pháp phi lợi nhuận, công ích thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu theo hướng công bằng khí hậu và công bằng sinh thái trong các cộng đồng da màu trên tuyến đầu của biến đổi khí hậu. GCCLP giữ vững vùng Vịnh Nam cho Sáng kiến ​​Thỏa thuận Mới Xanh (GS4GND), phục vụ Texas, Louisiana, Mississippi, Alabama, Florida và Puerto Rico.

Giới thiệu về Vịnh Nam cho Giao dịch mới xanh

GS4GND là một sáng kiến ​​kéo dài nhiều năm, gồm nhiều nhà nước và sự hình thành khu vực của các tổ chức, mạng lưới, doanh nghiệp nhỏ và những cư dân gắn bó của vùng Vịnh Nam (TX, LA, MS, AL, FL) nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu và các tác động của nó trong khu vực thông qua sự tiến bộ của công bằng và công bằng cùng với việc tạo ra hàng triệu công ăn việc làm bền vững về mặt sinh thái. GS4GND kết nối công việc tồn tại lâu đời ở miền Nam theo hướng công bằng về khí hậu, chủng tộc và kinh tế. Sự hình thành khu vực này phát triển chính sách, thúc đẩy sự tham gia của người dân thông qua các chiến dịch khu vực và tổ chức các cộng đồng trong việc tạo ra một phiên bản Thỏa thuận Mới Xanh ở Vùng Vịnh Nam duy nhất, tập trung vào thực tế, sức mạnh và mức độ liên quan của khu vực. GS4GND sẽ xây dựng sức mạnh khu vực để thúc đẩy một tầm nhìn duy nhất ở phía nam, tập thể, tiền tuyến cho một tương lai bền vững, tập trung vào những người lao động, nông dân, ngư dân, các quốc gia bộ lạc và cộng đồng tiền tuyến trong quá trình chuyển đổi khỏi các nền kinh tế khai thác đang đẩy nhanh cuộc khủng hoảng khí hậu toàn cầu.

Trong khi đó, bạn sẽ không gặp phải khó khăn gì.

Giới thiệu về vị trí - Nhà tổ chức khu vực GS4GND

Trung tâm Luật và Chính sách Vùng Vịnh đang tìm kiếm các ứng viên cho vị trí Nhà tổ chức Khu vực để giúp hỗ trợ tầm nhìn chiến lược và việc thực hiện phong trào Thỏa thuận Xanh mới của Vùng Vịnh Nam trên khắp năm quốc gia Vùng Vịnh Nam. Các ứng cử viên cam kết thực hiện công bằng khí hậu, lãnh đạo tuyến đầu và xây dựng phong trào vì một nền kinh tế công bằng và bền vững hơn được khuyến khích nộp đơn. Vùng Vịnh Nam cho một Thỏa thuận Mới Xanh là một cơ sở hạ tầng vận động khu vực được xây dựng thông qua sự hội tụ của khu vực, sự triệu tập chiến lược và không gian sáng tạo để hàn gắn và hòa giải tập thể. Vùng Vịnh Nam cho một Thỏa thuận Mới Xanh đang thúc đẩy một nền tảng chính sách trên khắp Florida, Alabama, Mississippi, Louisiana và Texas bắt nguồn từ sự lãnh đạo và tầm nhìn của cộng đồng và xây dựng trong một quá trình có sự tham gia kéo dài sáu tháng từ đầu. Nhà tổ chức khu vực sẽ giúp đưa nền tảng này tiến tới triển khai đồng thời hỗ trợ tầm nhìn dài hạn về một cơ sở hạ tầng phong trào tự duy trì được điều hành và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo cộng đồng.

Vai trò này được mong đợi trong hai năm, với mục tiêu tạo ra một phong trào làm việc tự duy trì. Vai trò của Nhà tổ chức khu vực không phải là vai trò lãnh đạo ra quyết định đối với Vùng Vịnh Nam đối với Thỏa thuận mới xanh, mà là vai trò lãnh đạo tạo điều kiện hỗ trợ các quyết định tập thể.

Kỳ vọng và Trách nhiệm:
 • Phối hợp thông tin, liên lạc, các mối quan hệ và các quá trình để thúc đẩy Vùng Vịnh Nam tiến tới một Sáng kiến ​​Thỏa thuận Mới Xanh;

 • Quản lý các mối quan hệ tổ chức và tuyến đầu;

 • Đặt chương trình nghị sự và tạo điều kiện cho các cuộc họp và các phiên chiến lược;

 • Xây dựng năng lực và đào tạo các nhà lãnh đạo trong các quá trình tạo thuận lợi;

 • Hỗ trợ phát triển và thực hiện giáo dục chính trị và chương trình giảng dạy;

 • Hỗ trợ về các chiến lược truyền thông và tường thuật;

 • Giúp đồng tạo cơ sở hạ tầng cho Vùng Vịnh Nam tự cường và tự quyết cho một Thỏa thuận Mới Xanh; và

 • Hòa giải và làm việc để giải quyết xung đột ở cấp cộng đồng.

Ứng viên Lý tưởng sẽ sở hữu:
 • 7 - 10 năm kinh nghiệm trong tổ chức cấp cơ sở về công bằng khí hậu, công bằng chủng tộc và / hoặc công bằng kinh tế;

 • 5 năm kinh nghiệm trong việc xây dựng liên minh, liên kết và phát triển mạng lưới cộng đồng;

 • Kiến thức và kinh nghiệm sử dụng phần mềm lập lịch, email, mạng xã hội và các công cụ kỹ thuật số khác để điều phối và giao tiếp;

 • Kiến thức về quản lý cơ sở dữ liệu, khảo sát và phân tích dữ liệu;

 • Thể hiện khả năng phối hợp các kỹ năng trên nhiều góc độ và khu vực địa lý;

 • Thể hiện khả năng đồng tạo ra các quá trình có sự tham gia và bao trùm của việc thiết lập chương trình nghị sự, tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc họp và xây dựng chiến lược;

 • Thể hiện khả năng tư duy chiến lược cũng như hiểu các sắc thái địa phương;

 • Thể hiện khả năng lập quy trình lập kế hoạch làm việc từ ngắn hạn đến dài hạn;

 • Thể hiện khả năng làm việc của một nhóm cơ sở;

 • Thể hiện khả năng bồi dưỡng và vun đắp tình cảm thành viên;

 • Cam kết sâu sắc trong việc hỗ trợ, tăng cường và đi theo sự lãnh đạo của tuyến đầu;

 • Cam kết sâu sắc trong việc bồi dưỡng tính tự quyết định và công việc được quản lý; và,

 • Hiểu biết sâu sắc, kiến ​​thức và kinh nghiệm làm việc tại Vùng Vịnh Nam.

Đền bù

 • Đây là vị trí một năm hiện được phân loại là nhà thầu độc lập.

 • Khoản bồi thường là 50.000 đô la, cộng với chi phí chăm sóc sức khỏe 400 đô la / tháng.

Trong khi đó, bạn sẽ không gặp phải khó khăn gì.

Để áp dụng

Sơ yếu lý lịch qua email, thư xin việc, mẫu viết, xử lý phương tiện truyền thông xã hội và ba (3) tài liệu tham khảo tới info@gcclp.org (chủ đề: "Nhà tổ chức khu vực GS4GND") HOẶC gửi thông tin qua thư đến: GCCLP, PO Box 784, Slidell, LA 70459.

GIAO BANH

Dịch vụ pháp lý về thảm họa

Phòng khám pháp lý về thảm họa & nhân quyền - GCCLP cung cấp các dịch vụ pháp lý về thảm họa thông qua các phòng khám pháp lý cộng đồng hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ pháp lý có lợi ích công cộng tại địa phương và các tổ chức công bằng xã hội. Ngoài việc nhận được các dịch vụ pháp lý miễn phí hoặc chi phí thấp, cư dân vùng Vịnh Nam còn được giáo dục chính trị về nguyên nhân gốc rễ của thảm họa cụ thể mà họ đang trải qua. Các dịch vụ pháp lý bao gồm đại diện pháp lý hạn chế để nâng cao:

Trong khi đó, bạn sẽ không gặp phải khó khăn gì.

 • Tuyên bố về Thảm họa

 • Di cư / Nhập cư sau thảm họa

 • Quyền sử dụng đất / quyền nước / quyền khoáng sản

 • Bảo tồn lịch sử

Trong khi đó, bạn sẽ không gặp phải khó khăn gì.

Di cư trong thảm họa không phải là một thực tế mới ở Bờ Vịnh. Sau hậu quả của Katrina, hàng ngàn gia đình buộc phải chạy trốn đến các thành phố và vượt qua các ranh giới của bang. Cộng đồng người Katrina mở rộng đến tất cả 50 tiểu bang của Hoa Kỳ. Những người này được gọi là "người tị nạn", đó là cách sử dụng không chính xác các thuật ngữ pháp lý cụ thể. Họ không phải là những người tị nạn, mà là những người di cư vì khí hậu. Họ được hưởng sự bảo vệ của quốc tế đối với "những người di cư trong nước (IDP). Họ có quyền truy cập vào hệ thống tư pháp được thiết lập để giúp họ phục hồi.

Tiếp cận công lý là cốt lõi trong công việc của GCCLP ở Vùng Vịnh. Hợp tác với các tổ chức dựa vào cộng đồng, các cơ quan thực hành luật tư nhân và các tổ chức dịch vụ pháp lý, GCCLP đã cung cấp Hỗ trợ Khiếu nại BP, vận động cho các vấn đề về Tiền bồi thường của Đường về Nhà và FEMA, Hỗ trợ Khiếu nại của FEMA, v.v. thông qua các phòng khám cộng đồng trong hậu quả của thảm họa khí hậu trên năm Các bang vùng Vịnh Nam.

Trong khi đó, bạn sẽ không gặp phải khó khăn gì.

Phòng khám Tư pháp Cộng đồng

Trọng tâm của lý thuyết thay đổi của GCCLP là dịch vụ. Phòng khám Tư pháp Cộng đồng của chúng tôi cung cấp các dịch vụ pháp lý miễn phí hoặc chi phí thấp cho các đối tác của chúng tôi trong khu vực. Bắt đầu với dịch vụ cho phép GCCLP xây dựng các mối quan hệ thực sự trong cộng đồng và thông báo, kết nối và thu hút các nhà lãnh đạo địa phương tốt hơn trong tương lai.

Trong khi đó, bạn sẽ không gặp phải khó khăn gì.

Ví dụ về các phòng khám tư pháp cộng đồng trước đây bao gồm:

Trong khi đó, bạn sẽ không gặp phải khó khăn gì.

CÀY CẤY

GCCLP cung cấp chương trình phát triển năng lực lãnh đạo có mục tiêu thông qua học bổng và chương trình thực tập được thiết kế riêng cho các nhà lãnh đạo làm việc trong cảnh quan độc đáo của Vùng Vịnh Nam. Chương trình phát triển năng lực lãnh đạo nhằm xác định và nuôi dưỡng khả năng lãnh đạo địa phương bắt nguồn từ cộng đồng và bị ràng buộc bởi mức độ trách nhiệm giải trình cao nhất của cộng đồng. GCCLP điều chỉnh các chương trình học bổng và thực tập (theo nhóm thuần tập và thông qua nhân sự) để phát triển và chính trị hóa nhóm chuyên gia địa phương, những người thúc đẩy tầm nhìn rộng hơn về công bằng sinh thái và công bằng khí hậu. GCCLP củng cố cơ sở hạ tầng phong trào thông qua các chương trình học bổng phát triển khả năng lãnh đạo địa phương.

Trong khi đó, bạn sẽ không gặp phải khó khăn gì.

Thực tập

GCCLP cung cấp các khóa thực tập và Học bổng Luật Khí hậu cho ngành Luật / Sau đại học / Tiến sĩ. sinh viên). Các cơ hội thực tập bao gồm Thực tập theo mùa - Mùa xuân, mùa hè và mùa thu HOẶC Kỳ thực tập kéo dài hàng tuần vào tháng 12 (tức là kỳ nghỉ xuân). Sinh viên luật và sinh viên sau đại học theo học các chương trình sau đại học hoặc luật của Hoa Kỳ hoặc ngoài Hoa Kỳ được mời làm tình nguyện viên với GCCLP với tư cách là Thực tập sinh hoặc Thực tập sinh. Điều này có nghĩa là các sinh viên thực tập được chỉ định một lịch trình thường xuyên được thực hiện tại văn phòng Louisiana. Thực tập sinh sẽ được chỉ định để hỗ trợ lập trình GCCLP đang thực hiện trên một trong những điều sau:

 1. Lập kế hoạch & Phục hồi Thiên tai Công bằng

 2. Công bằng nước

 3. Dân chủ Năng lượng

 4. Chỉ là chuyển đổi

Trong khi đó, bạn sẽ không gặp phải khó khăn gì.

Thực tập sinh phải có máy tính xách tay, điện thoại thông minh và thông thạo tiếng Anh. Các kỳ thực tập này được cung cấp dưới dạng kỳ thực tập kéo dài sáu tuần (liên tiếp) hoặc kéo dài một tuần và có thể được thực hiện từ xa hoặc ở Mississippi hoặc Louisiana. Tình nguyện viên hãy gửi thư yêu cầu, sơ yếu lý lịch, mẫu viết, tên và thông tin liên hệ của ba tài liệu tham khảo tới info@gcclp.org .

Trong khi đó, bạn sẽ không gặp phải khó khăn gì.

Đưa luật sư đến với phong trào

GCCLP tự hào được làm việc trên toàn khu vực với các luật sư và sinh viên luật. Chúng tôi tạo ra những không gian có chủ đích cho các cuộc trò chuyện an toàn, đầy thử thách và trung thực về vai trò của luật sư trong việc tạo ra một xã hội công bằng và bình đẳng hơn. Trong khi đó, bạn sẽ không gặp phải khó khăn gì.

Whiskey%20%26%20Race%20II%20Photo%20(1)_
Loạt phim "Race & Whisky" năm 2016 với các sinh viên Luật của Đại học Loyola, New Orleans

XÂY DỰNG

Mạng lưới luật thiên tai

GCCLP hỗ trợ mạng lưới luật sư địa phương được đào tạo từ khắp vùng Vịnh để hỗ trợ các cơ hội vận động chính sách hướng tới tầm nhìn về công bằng khí hậu và công bằng sinh thái. Mạng lưới này đặc biệt hỗ trợ các nỗ lực nâng cao Sự công nhận của Liên bang cho các bộ lạc ven biển bản địa, trách nhiệm giải trình xung quanh việc kiểm soát chính sách quá mức do hậu quả của thảm họa khí hậu, bảo vệ quyền bầu cử và dân chủ sau thảm họa khí hậu và cải cách Chính sách Thảm họa Liên bang. Các luật sư tình nguyện và sinh viên luật được đào tạo về các lĩnh vực luật và ứng phó thảm họa liên bang. Các tình nguyện viên trở thành thành viên của mạng lưới quốc gia có thể được cộng đồng truy cập và huy động nhanh chóng trong thời gian xảy ra thảm họa khí hậu.

Trong khi đó, bạn sẽ không gặp phải khó khăn gì.

Mạng lưới khí hậu Thập kỷ đen

GCCLP đã phát động một cuộc trao đổi học tập kéo dài 4 năm nhằm nêu bật Thập kỷ do Liên hợp quốc tuyên bố cho Người gốc Phi (2015-2024) và phong trào Công bằng khí hậu toàn cầu, đặc biệt chú ý đến những tác động đối với người da đen ở Hoa Kỳ và Toàn cầu phía Nam. Dự án này thu hút sự tham gia của các nhà lãnh đạo mới nổi gốc Phi (20-50) trong việc phát triển một chiến dịch truyền thông và trao đổi học tập tập trung vào tác động của biến đổi khí hậu với các cộng đồng cư dân châu Phi ở Puerto Rico, Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ, Belize, Martinique / Guadeloupe. Mỗi cuộc trao đổi sẽ phát triển các sản phẩm truyền thông và phương tiện truyền thông mới nhằm vào thế hệ tiếp theo của những người bảo vệ nhân quyền và những người ủng hộ khí hậu cho người da đen. Đến năm 2021, các báo cáo nhỏ hàng năm từ mỗi sàn giao dịch sẽ được kết hợp thành một báo cáo toàn diện về tác động của khí hậu đối với người gốc Phi.

THUÊ

Nhân sự & Thảm họa Giáo dục pháp luật thường xuyên (Đào tạo pháp lý)

GCCLP sử dụng các quy định về tuân thủ giấy phép để giáo dục các luật sư khu vực tư nhân hiểu rõ hơn về sự bất bình đẳng trong luật và thủ tục pháp lý cũng như các cơ hội sử dụng luật để nâng cao công bằng trong xã hội của chúng ta. CLE tập trung vào những điều sau:

Trong khi đó, bạn sẽ không gặp phải khó khăn gì.

 • Công lý so với Ứng phó với thiên tai: Ứng phó với thảm họa liên bang 101

 • Chính sách & Thực tiễn xung quanh Tuyên bố về Thảm họa

 • Bảo vệ quyền hiến định của những người bảo vệ nhân quyền trong thảm họa

Trong khi đó, bạn sẽ không gặp phải khó khăn gì.

Chương trình đào tạo Công bằng sinh thái / Công bằng khí hậu

Bằng cách sử dụng nghiên cứu có sự tham gia của cộng đồng, kinh nghiệm địa phương được tập thể hóa, dữ liệu dựa trên công bằng và phương tiện truyền thông mới, GCCLP đã trở thành đơn vị dẫn đầu khu vực về đào tạo và thuyết trình về công bằng. GCCLP đã phát triển một chương trình giảng dạy cơ sở, Hiểu về chủng tộc, Quyền lực & Đặc quyền trong một Thực tế Khí hậu mới, và điều chỉnh nó cho cộng đồng, các quan chức được bầu, các nhà tài trợ và các đồng minh quốc gia làm việc ở miền Nam. Đào tạo và thuyết trình bao gồm:

Trong khi đó, bạn sẽ không gặp phải khó khăn gì.

 • Đạt được Bình đẳng Sinh thái: Hiểu biết về Chủng tộc, Quyền lực và Đặc quyền ở miền Nam Hoa Kỳ.

 • Chủng tộc, Quyền lực & Quyền công dân

 • Công lý khí hậu 101

 • Loạt tác động của khí hậu: (Sức khỏe, Nhà ở, Im / Di cư, Dân chủ)