Trung tâm Luật & Chính sách Vùng Vịnh (GCCLP) tự hào đã đóng vai trò là một tổ chức khu vực cho sáng kiến ​​Vùng Vịnh Nam Bộ năm 2015: một phong trào khu vực phối hợp được tạo ra để làm nổi bật tác động của cuộc khủng hoảng khí hậu toàn cầu đối với vùng Vịnh Nam Bộ (Texas , Louisiana, Mississippi, Alabama và Florida).

Tìm hiểu thêm về Gulf South Rising, xem báo cáo GSR cuối cùng nêu bật các kết quả và khuyến nghị tại gulfsouthhesia.org .

Trong khi đó, bạn sẽ không gặp phải khó khăn gì.

Nhấp vào bên dưới để tải xuống Hướng dẫn GCCLP 2019 về xây dựng tài chính cộng đồng cấp cơ sở:

Visit the Gulf South Rising Website

Visit the Gulf South Rising Website

View the GSR Strategy Document

View the GSR Strategy Document

Donate to GSR Community Control Fund

Donate to GSR Community Control Fund

View the GSR 2015 Final Report

View the GSR 2015 Final Report

Like GSR on Facebook

Like GSR on Facebook

Follow GSR on Twitter

Follow GSR on Twitter