Chương trình & Dịch vụ

Trung tâm Luật & Chính sách Bờ biển Vùng Vịnh (GCCLP) hình dung đất đai và văn hóa của các cộng đồng vùng Vịnh Nam Bộ được bảo vệ và duy trì thông qua các nền kinh tế bền vững và thành tựu công lý cho tất cả mọi người. Để đạt được tầm nhìn đó, GCCLP có sứ mệnh thúc đẩy sự thay đổi cơ cấu theo hướng Công bằng khí hậu + Công bằng sinh thái trong các cộng đồng da màu vùng Vịnh Nam trên tuyến đầu của biến đổi khí hậu. Chương trình của GCCLP thu hút một cách hiệu quả các nhà lãnh đạo cộng đồng, các quan chức được bầu, các đồng minh quốc gia và những người ủng hộ hiểu được tác động của chủng tộc, quyền lực và đặc quyền ở miền Nam Hoa Kỳ và đưa ra các sáng kiến địa phương, tiểu bang và khu vực nhằm thúc đẩy sứ mệnh của tổ chức.

Lập trình GCCLP

  1. nâng cao công bằng và nhân quyền trong khắc phục thảm họa khí hậu;

  2. tạo ra các mô hình cộng đồng bền vững thông qua dân chủ năng lượng và thực hành kinh tế bền vững;

  3. ủng hộ công bằng về nước và khả năng chống chịu với khí hậu; và,

  4. kết nối các nỗ lực cấp cơ sở về đất đai và lao động để hướng tới một quá trình chuyển đổi chính xác từ các nền kinh tế khai thác.

4 chương trình cốt lõi của GCCLP thúc đẩy sự công bằng trong các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi nền kinh tế khai thác và thực tế khí hậu mới. Chương trình GCCLP nâng cao vai trò lãnh đạo địa phương, xây dựng cơ sở hạ tầng phong trào và nâng cao công bằng trong các cộng đồng ở năm tiểu bang. Sử dụng lăng kính nhân quyền và bình đẳng, các chương trình GCCLP giải quyết các nguyên nhân gốc rễ, điểm giao nhau và hậu quả của cuộc khủng hoảng khí hậu bằng cách giải quyết vấn đề chống phân biệt chủng tộc da đen, phân biệt cơ cấu, nền kinh tế khai thác và suy thoái môi trường.

GCCLP đưa ra chương trình đầu tiên của mình bằng cách kết hợp công việc xây dựng phong trào và luật pháp để thúc đẩy sự phục hồi công bằng và công bằng sau hậu quả của Katrina. Kinh nghiệm hậu Katrina của các cư dân ở Alabama, Mississippi và Louisiana đã xác nhận rằng việc khắc phục thảm họa đã xảy ra dọc theo các ranh giới chủng tộc và kinh tế. Kinh nghiệm trực tiếp về những vi phạm Nhân quyền xảy ra sau hậu quả và việc khắc phục hậu quả sau thảm họa đã trở thành những mục có thể hành động để xây dựng phong trào. Việc di dời lâu dài đã tác động đến các quá trình và thể chế dân chủ cùng với các quá trình xây dựng lại và lập kế hoạch mang tính loại trừ đã khẳng định và làm sống lại tác động của sự phân biệt đối xử trong lịch sử. Cuộc chiến giành công bằng trong khắc phục thảm họa khí hậu sẽ đòi hỏi quyền lực pháp lý được liên kết một cách chiến lược và có mục đích với quyền lực của nhân dân để đạt được công lý.

Sự khởi đầu của GCCLP bắt nguồn từ việc khắc phục thảm họa khí hậu trên toàn Bờ Vịnh. Các bài học kinh nghiệm trong việc khắc phục bão, thảm họa khoan dầu, mưa, lũ lụt hàng trăm năm và hạn hán ở vùng Vịnh Nam đóng vai trò là yếu tố nền tảng trong công tác khắc phục hậu quả thiên tai của GCCLP. Ngày nay, chương trình của GCCLP được sử dụng để xây dựng quyền tự quyết, sức mạnh tập thể và các giải pháp bền vững giữa các cộng đồng da màu vùng Vịnh Nam trên tuyến đầu của biến đổi khí hậu.

GCCLP hỗ trợ và đồng cố định các đội hình địa phương và khu vực trong quan hệ đối tác với các đối tác địa phương và quốc gia. Những hình thành này thúc đẩy tầm nhìn về công bằng sinh thái và công bằng xã hội. Ngoài ra, GCCLP đại diện cho quan điểm của vùng Vịnh Nam được cộng đồng thông tin trong các tổ chức quốc gia thúc đẩy quyền con người, công bằng khí hậu và chuyển đổi kinh tế. Ngoài các dịch vụ pháp lý về thảm họa được cung cấp bởi Mạng lưới Luật Thiên tai, có trụ sở tại GCCLP, chương trình được thiết kế đặc biệt để đối phó với thực tế khí hậu đang thay đổi ở Vịnh Nam.

Equitable Disaster Planning & Recovery
Untitled design (3).png
Untitled design (2).png
GS4GND_Ritual 4.jpeg
GS4GND_Ritual 3.jpeg
GCCLP_ImagineSouth_51.jpg
DSC_3891.jpg