Báo cáo GCCLP

COP26 Day of Action speakers

Phân biệt chủng tộc trong nhiên liệu hóa thạch

Nhiên liệu hóa thạch - than, dầu và khí đốt - nằm ở trung tâm của các cuộc khủng hoảng mà chúng ta phải đối mặt, bao gồm sức khỏe cộng đồng, bất công về chủng tộc và biến đổi khí hậu. Báo cáo này tổng hợp các nghiên cứu hiện có và đưa ra các phân tích mới cho thấy rằng ngành công nghiệp nhiên liệu hóa thạch góp phần gây ra những tác hại đối với sức khỏe cộng đồng, giết chết hàng trăm nghìn người ở Mỹ mỗi năm và gây nguy hiểm một cách không cân đối cho các cộng đồng Da đen, Da nâu, Người bản địa và người nghèo. Tổng thống Joe Biden và Đại hội lần thứ 117 có một cơ hội lịch sử để cải thiện sức khỏe cộng đồng, giải quyết khủng hoảng khí hậu và đồng thời đối đầu với nạn phân biệt chủng tộc có hệ thống bằng cách loại bỏ dần việc sản xuất và sử dụng nhiên liệu hóa thạch.

Trong khi đó, bạn sẽ không gặp phải khó khăn gì.

Đây là phân tích toàn diện nhất cho đến nay về sự phân biệt chủng tộc trong nhiên liệu hóa thạch và cách sản xuất nhiên liệu hóa thạch đang tạo ra một cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng cho các cộng đồng Da đen, Da nâu, Bản địa và nghèo.

Trong khi đó, bạn sẽ không gặp phải khó khăn gì.

Bấm vào đây để xem báo cáo đầy đủ tại www.rbgnd.org.

Red-Black-Green-Climate-Mandate_NEWPRINT.jpg

Phân biệt chủng tộc trong nhiên liệu hóa thạch

Nhiên liệu hóa thạch - than, dầu và khí đốt - nằm ở trung tâm của các cuộc khủng hoảng mà chúng ta phải đối mặt, bao gồm sức khỏe cộng đồng, bất công về chủng tộc và biến đổi khí hậu. Báo cáo này tổng hợp các nghiên cứu hiện có và đưa ra các phân tích mới cho thấy rằng ngành công nghiệp nhiên liệu hóa thạch góp phần gây ra những tác hại đối với sức khỏe cộng đồng, giết chết hàng trăm nghìn người ở Mỹ mỗi năm và gây nguy hiểm một cách không cân đối cho các cộng đồng Da đen, Da nâu, Người bản địa và người nghèo. Tổng thống Joe Biden và Đại hội lần thứ 117 có một cơ hội lịch sử để cải thiện sức khỏe cộng đồng, giải quyết khủng hoảng khí hậu và đồng thời đối đầu với nạn phân biệt chủng tộc có hệ thống bằng cách loại bỏ dần việc sản xuất và sử dụng nhiên liệu hóa thạch.

Trong khi đó, bạn sẽ không gặp phải khó khăn gì.

Đây là phân tích toàn diện nhất cho đến nay về sự phân biệt chủng tộc trong nhiên liệu hóa thạch và cách sản xuất nhiên liệu hóa thạch đang tạo ra một cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng cho các cộng đồng Da đen, Da nâu, Bản địa và nghèo.

Trong khi đó, bạn sẽ không gặp phải khó khăn gì.

Bấm vào đây để xem báo cáo đầy đủ tại www.rbgnd.org.

Hurricane Ida statement.png

Phân biệt chủng tộc trong nhiên liệu hóa thạch

Nhiên liệu hóa thạch - than, dầu và khí đốt - nằm ở trung tâm của các cuộc khủng hoảng mà chúng ta phải đối mặt, bao gồm sức khỏe cộng đồng, bất công về chủng tộc và biến đổi khí hậu. Báo cáo này tổng hợp các nghiên cứu hiện có và đưa ra các phân tích mới cho thấy rằng ngành công nghiệp nhiên liệu hóa thạch góp phần gây ra những tác hại đối với sức khỏe cộng đồng, giết chết hàng trăm nghìn người ở Mỹ mỗi năm và gây nguy hiểm một cách không cân đối cho các cộng đồng Da đen, Da nâu, Người bản địa và người nghèo. Tổng thống Joe Biden và Đại hội lần thứ 117 có một cơ hội lịch sử để cải thiện sức khỏe cộng đồng, giải quyết khủng hoảng khí hậu và đồng thời đối đầu với nạn phân biệt chủng tộc có hệ thống bằng cách loại bỏ dần việc sản xuất và sử dụng nhiên liệu hóa thạch.

Trong khi đó, bạn sẽ không gặp phải khó khăn gì.

Đây là phân tích toàn diện nhất cho đến nay về sự phân biệt chủng tộc trong nhiên liệu hóa thạch và cách sản xuất nhiên liệu hóa thạch đang tạo ra một cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng cho các cộng đồng Da đen, Da nâu, Bản địa và nghèo.

Trong khi đó, bạn sẽ không gặp phải khó khăn gì.

Bấm vào đây để xem báo cáo đầy đủ tại www.rbgnd.org.

Screen Shot 2021-07-26 at 12.27.20 PM.png

Phân biệt chủng tộc trong nhiên liệu hóa thạch

Cách loại bỏ dầu, khí và than có thể bảo vệ cộng đồng

Người bình thường rất khó tham gia vào quá trình lập pháp. Hàng trăm dự luật được giới thiệu mỗi phiên và chuyển qua các ủy ban và bỏ phiếu với tốc độ cực nhanh. Chúng ta thường không hiểu mục đích và hậu quả của những dự luật này cho đến vài tuần, vài tháng hoặc vài năm sau khi chúng trở thành luật. Các dự luật ảnh hưởng đến môi trường, kinh tế, giáo dục và các quyền dân chủ của chúng ta được thông qua hoặc bị hủy bỏ với quá ít ý kiến ​​đóng góp từ những người có ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng.

Trong khi đó, bạn sẽ không gặp phải khó khăn gì.

Chúng tôi đã phát triển thẻ điểm lập pháp Louisiana để giúp xoay chuyển tình thế. Bấm vào đây để truy cập howtheyvote.la .

Fossil-Fuel-Racism cover.png

Phân biệt chủng tộc trong nhiên liệu hóa thạch

Cách loại bỏ dầu, khí và than có thể bảo vệ cộng đồng

Nhiên liệu hóa thạch - than, dầu và khí đốt - nằm ở trung tâm của các cuộc khủng hoảng mà chúng ta phải đối mặt, bao gồm sức khỏe cộng đồng, bất công về chủng tộc và biến đổi khí hậu. Báo cáo này tổng hợp các nghiên cứu hiện có và đưa ra các phân tích mới cho thấy rằng ngành công nghiệp nhiên liệu hóa thạch góp phần gây ra những tác hại đối với sức khỏe cộng đồng, giết chết hàng trăm nghìn người ở Mỹ mỗi năm và gây nguy hiểm một cách không cân đối cho các cộng đồng Da đen, Da nâu, Người bản địa và người nghèo. Tổng thống Joe Biden và Đại hội lần thứ 117 có một cơ hội lịch sử để cải thiện sức khỏe cộng đồng, giải quyết khủng hoảng khí hậu và đồng thời đối đầu với nạn phân biệt chủng tộc có hệ thống bằng cách loại bỏ dần việc sản xuất và sử dụng nhiên liệu hóa thạch.

Trong khi đó, bạn sẽ không gặp phải khó khăn gì.

Đây là phân tích toàn diện nhất cho đến nay về sự phân biệt chủng tộc trong nhiên liệu hóa thạch và cách sản xuất nhiên liệu hóa thạch đang tạo ra một cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng cho các cộng đồng Da đen, Da nâu, Bản địa và nghèo.

Trong khi đó, bạn sẽ không gặp phải khó khăn gì.

Bấm vào đây để xem báo cáo đầy đủ tại www.rbgnd.org.

#SCGND.jpg

Cộng đồng phía Nam cho Nền tảng chính sách giao dịch mới xanh

Nền tảng chính sách của Cộng đồng miền Nam cho Thỏa thuận mới xanh này phác thảo các vấn đề chính mà cộng đồng của chúng ta phải đối mặt khi cuộc khủng hoảng khí hậu toàn cầu trở nên trầm trọng hơn và cung cấp danh sách các nhu cầu chính của chúng tôi làm nền tảng cho bất kỳ chính sách Thỏa thuận mới xanh nào được ban hành ở tất cả các cấp chính quyền. Như được nêu trong Nghị quyết Nhà về Thỏa thuận Mới Xanh, chúng tôi tin rằng chúng tôi có thể và phải giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu toàn cầu đồng thời đạt được công bằng và bình đẳng. Các cộng đồng miền Nam, đặc biệt là người da đen, người bản địa, người da màu và cộng đồng nghèo, người Queer và người khuyết tật, đã từng tổ chức để gây áp lực buộc chính phủ liên bang phải hành động để đảm bảo công bằng và công lý. Mặc dù đây là một chiến lược quan trọng để bảo vệ cuộc sống và quyền tự do của các cộng đồng miền Nam, nhưng các hành động của liên bang thường không đạt được mục đích của nó và / hoặc thường vấp phải sự phản đối của chính quyền các bang miền Nam có trách nhiệm thực hiện.

Trong khi đó, bạn sẽ không gặp phải khó khăn gì.

Bấm vào đây để xem báo cáo đầy đủ tại www.scen-us.org.

State of the South Report .png

Báo cáo State of the South 2020

Không có gì về chúng tôi, nếu không có chúng tôi! Báo cáo của State of the South đưa ra đánh giá và tầm nhìn về miền Nam tiền tuyến bắt nguồn từ những câu chuyện, truyền thống và kinh nghiệm của các cộng đồng trên khắp miền Nam Hoa Kỳ. GCCLP tự hào là người đóng góp chính cho báo cáo này với tư cách là cơ quan đầu não của Hiệp hội Phong trào miền Nam, một tổ chức gồm 13 tiểu bang miền Nam hoạt động vì sự thay đổi mang tính xuyên suốt khu vực của chúng ta.

Trong khi đó, bạn sẽ không gặp phải khó khăn gì.

Bấm vào đây để xem báo cáo đầy đủ tại southtosouth.org.

BP 10 Commemoration Report - cover.jpg

Báo cáo kỷ niệm BP10

Các cộng đồng từ khắp vùng Vịnh Nam và cả nước đã cùng nhau đoàn kết vào ngày 20 tháng 4 năm 2020, để kỷ niệm 10 năm kể từ khi xảy ra Thảm họa khoan dầu của BP, đoàn kết với tiền tuyến để ghi nhớ và hiểu được tác động của Thảm họa khoan dầu của BP.

Chúng tôi cùng nhau tưởng nhớ những sinh mạng đã mất, thảo luận về tác động đối với cộng đồng ngư dân Mississippi và nâng cao vai trò của nghệ thuật và văn hóa trong thảm họa. Các diễn giả bao gồm một cựu công nhân giàn khoan Deepwater Horizon, những người ủng hộ địa phương và các nhà lãnh đạo phục hồi, tất cả đều cung cấp kiến thức trực tiếp về tác động và các giải pháp cộng đồng. Nội dung của báo cáo này đến từ các dịch vụ của họ.

Nhấn vào đây để đọc báo cáo .

Regional Leadership Summit Report.jpg

Báo cáo Nhà ở Công bằng, Khí hậu & Sức khỏe

Mỗi năm trong chín năm qua, Trung tâm Nhà ở Công bằng tại Di động, Alabama đã tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Lãnh đạo Tư pháp Khu vực quy tụ các nhà lãnh đạo và những người ủng hộ trên khắp miền Nam làm việc về các vấn đề nhà ở và một loạt các vấn đề công bằng xã hội khác. Tại hội nghị thượng đỉnh năm nay, hơn 300 người trên khắp đất nước đã cùng nhau gần như để kết nối các điểm giữa nhà ở công bằng, y tế, tư pháp hình sự, nhập cư và khủng hoảng khí hậu. Nội dung của báo cáo này xuất phát từ lời khai của các chuyên gia được chia sẻ trong Hội nghị thượng đỉnh.

Nhấn vào đây để đọc báo cáo .

August 2020.png

Báo cáo về Tòa án Carrizo Comecrudo về Nhân quyền

Để đối phó với những nỗ lực liên tục của các tập đoàn và chính phủ nhằm xóa bỏ tầm quan trọng của văn hóa, lịch sử và đất đai của họ, Tòa án Carrizo Comecrudo của Texas đã tổ chức một tòa án về nhân quyền vào ngày 2223 tháng 5 năm 2020 để ghi lại những tác hại trong quá khứ và hiện tại đối với người, Esto'k Gna. Báo cáo này bao gồm lời khai của những người Esto'k Gna, các đồng minh từ các quốc gia bản địa khác và các đồng minh không phải là người bản địa khác trong phiên xét xử. Lời khai của họ cho thấy các mô hình vi phạm nhân quyền đáng kể và các thiết bị đầu cuối LNG, như được đề xuất, sẽ vi phạm quyền của Người bản địa, quyền về sức khỏe thông qua phân biệt chủng tộc trong môi trường và thậm chí là các quyền cơ bản nhất được liệt kê trong Tuyên ngôn Nhân quyền Toàn cầu.

Nhấp vào đây để đọc Ý kiến chính thức của Quan sát viên được đệ trình lên Liên hợp quốc và nhấp vào đây để đọc toàn bộ báo cáo .

EJ & Philanthropy_Cover.png

Công bằng môi trường & từ thiện

Thách thức & Cơ hội cho Sự liên kết: Nghiên cứu điển hình vùng Vịnh Nam và Trung Tây

Trung tâm Luật & Chính sách Bờ biển Vịnh đã vinh dự được hợp tác với Xây dựng Công bằng & Liên kết để Tác động (BEA-I), Trung tâm Thiết kế và Môi trường Tishman tại Đại học New School, và Tổ chức Công bằng Môi trường Little Village (LVEJO) về đánh giá cảnh quan Nghiên cứu dẫn đến báo cáo này, do Ana Isabel Baptista, Ph.D., Adrienne Perovich, MPA, và các cộng tác viên khác tại New School chuẩn bị. Nghiên cứu đã xem xét sự chênh lệch về tài trợ cho các tổ chức công bằng môi trường và khí hậu cấp cơ sở ở các vùng Vịnh Nam và Trung Tây, đồng thời tìm cách xác định các cơ hội để có sự công bằng và liên kết hơn giữa cộng đồng từ thiện và các tổ chức cơ sở.

Trong khi đó, bạn sẽ không gặp phải khó khăn gì.

Chúng tôi gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các đối tác cộng đồng vùng Vịnh Nam, những người đã tham gia các cuộc phỏng vấn quan trọng đối với báo cáo này.

Trong khi đó, bạn sẽ không gặp phải khó khăn gì.

Nhấn vào đây để đọc toàn bộ báo cáo .

GS4GND policy platform cover.jpg

Phân biệt chủng tộc trong nhiên liệu hóa thạch

Nhiên liệu hóa thạch - than, dầu và khí đốt - nằm ở trung tâm của các cuộc khủng hoảng mà chúng ta phải đối mặt, bao gồm sức khỏe cộng đồng, bất công về chủng tộc và biến đổi khí hậu. Báo cáo này tổng hợp các nghiên cứu hiện có và đưa ra các phân tích mới cho thấy rằng ngành công nghiệp nhiên liệu hóa thạch góp phần gây ra những tác hại đối với sức khỏe cộng đồng, giết chết hàng trăm nghìn người ở Mỹ mỗi năm và gây nguy hiểm một cách không cân đối cho các cộng đồng Da đen, Da nâu, Người bản địa và người nghèo. Tổng thống Joe Biden và Đại hội lần thứ 117 có một cơ hội lịch sử để cải thiện sức khỏe cộng đồng, giải quyết khủng hoảng khí hậu và đồng thời đối đầu với nạn phân biệt chủng tộc có hệ thống bằng cách loại bỏ dần việc sản xuất và sử dụng nhiên liệu hóa thạch.

Trong khi đó, bạn sẽ không gặp phải khó khăn gì.

Đây là phân tích toàn diện nhất cho đến nay về sự phân biệt chủng tộc trong nhiên liệu hóa thạch và cách sản xuất nhiên liệu hóa thạch đang tạo ra một cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng cho các cộng đồng Da đen, Da nâu, Bản địa và nghèo.

Trong khi đó, bạn sẽ không gặp phải khó khăn gì.

Bấm vào đây để xem báo cáo đầy đủ tại www.rbgnd.org.