Lý thuyết về sự thay đổi

clinic2.jpg
GCCLP_ImagineSouth_66.jpg

GIAO BANH

Các dịch vụ GCCLP thúc đẩy công bằng sinh thái và công bằng xã hội trong hậu quả của thảm họa khí hậu. Các dịch vụ là khả năng tiếp cận trước công lý (Dịch vụ pháp lý) và hỗ trợ xây dựng phong trào ngay từ đầu (Dịch vụ hỗ trợ phong trào). Vào năm 2014, GCCLP đã trở thành một doanh nghiệp xã hội độc lập với hoạt động cốt lõi là cung cấp quyền tiếp cận công lý (dịch vụ pháp lý) cho những người đang phục hồi sau thảm họa khai thác và khí hậu. Cùng năm đó, GCCLP đã chính thức hóa chương trình đào tạo cơ bản của mình, Hiểu biết về chủng tộc, Quyền lực & Đặc quyền, và hiện đào tạo điều chỉnh cho các chương trình học bổng của GCCLP, các quan chức được bầu ở địa phương Da đen và Bản địa, từ thiện và các đồng minh quốc gia.

XÂY DỰNG

Công việc của GCCLP bắt nguồn từ việc tổ chức từ dưới lên nhằm xây dựng sự kiểm soát và quyền tự quyết của cộng đồng. Các nỗ lực tổ chức được bắt đầu từ các cộng đồng tiền tuyến và cộng đồng và từ đó xây dựng các mạng lưới được dẫn dắt bởi cộng đồng bị ảnh hưởng. GCCLP tham gia vào việc vận động chính sách thông qua một quá trình hợp tác, sáng tạo với các cộng đồng tuyến đầu. Các ưu tiên chính sách được phát triển thông qua tham vấn sâu sắc với cộng đồng và hướng tới mục tiêu chuyển đổi nền kinh tế và cấu trúc xã hội của chúng ta vì lợi ích của các cộng đồng bị thiệt thòi nhất của Vùng Vịnh Nam. GCCLP ưu tiên chủ quyền bộ lạc và đất đai như một bước cơ bản để đạt được mục tiêu lâu dài này. Do đó, Sự công nhận của Liên bang đối với Quốc gia Thống nhất Houma vẫn là ưu tiên vận động hàng đầu cho công việc chuyển đổi chính đáng của GCCLP.

The Gulf South Rising- Katrina 10 Week o
green new deal.jpg

CÀY CẤY

Cam kết lâu dài của GCCLP đối với sự phát triển dẫn đầu khu vực nhằm xây dựng cơ sở hạ tầng vận động của Vùng Vịnh Nam. Khả năng lãnh đạo được trau dồi thông qua các chương trình nghiên cứu sinh nhằm phát triển các phân tích xen kẽ, đào tạo về các kỹ năng độc đáo cần thiết để làm việc hiệu quả ở miền Nam và chữa bệnh bắt nguồn từ các thực hành truyền thống của cộng đồng da màu. Chương trình phát triển năng lực lãnh đạo nhằm xác định và nuôi dưỡng khả năng lãnh đạo địa phương bắt nguồn từ cộng đồng và bị ràng buộc bởi mức độ trách nhiệm giải trình cao nhất của cộng đồng. GCCLP điều chỉnh các chương trình thông công (theo nhóm thuần tập và thông qua nhân sự) để phát triển và chính trị hóa nhóm chuyên gia địa phương, những người thúc đẩy tầm nhìn rộng hơn về công bằng sinh thái và công bằng khí hậu.

THUÊ

GCCLP phát triển vận động chính sách hỗ trợ các cơ sở, tổ chức nhân quyền nhằm thúc đẩy công bằng sinh thái và công bằng khí hậu. Tham gia vào chính sách Quốc tế, liên bang và địa phương nhằm thúc đẩy khả năng phục hồi của cộng đồng. Phát triển các công cụ cộng đồng thúc đẩy khả năng chống chịu với khí hậu và thực tế xã hội của các cộng đồng da màu.

Trong khi đó, bạn sẽ không gặp phải khó khăn gì.